Bộ phận dịch vụ một cửa của KCN hỗ trợ miễn phí các thủ tục sau:

  • Cấp phép đầu tư
  • Thành lập doanh nghiệp
  • Ðăng ký nhân sự
  • Ðăng ký con dấu và khắc dấu
  • Ðăng ký mã số thuế
  • Mở tài khoản ngân hàng

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ chất lượng trong thời gian ngắn nhất về đánh giá tác động môi trường và xin giấy phép xây dựng.